Меню

КОНТАКТИ

Адрес на Факултет по обществено здраве

София 1527, ул. „Бяло море” № 8

УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ, ет.4

е-mail: fph@foz.mu-sofia.bg

Администрация и Деловодство:

тел. 02 9432 127

Счетоводство:

тел. 02 9432 356

Отдел „Студентско образование“

тел. 02 9432 205

Сектор „Наука“

тел. 02 9432 579

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)