Главно меню

НОВИНИ

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА СТИПЕНДИЯ ПО ПМС-90 ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022г. /2023г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,


Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., ще бъдат приемани онлайн на stipendii@foz.mu-sofia.bg.

Подаването на документите ще се извърши в периода 07.11.2022г. до 12:00 часа на 21.11.2022 г.

Подаване на заявленията за еднократна помощ от кандидати, неотговарящи на критериите за редовни стипендии в периода от 30.11. до 02.12.2022 г.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)