Главно меню

НОВИНИ

ФОЗ НА МУ-СОФИЯ ВЕЧЕ НОСИ ИМЕТО НА ПРОФ. ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ

Във връзка с 25-годишния юбилей на ФОЗ и за особено значимите заслуги на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн за развитието на медицинската наука и за утвърждаването на Факултетите по обществено здраве в системата на висшето образование в Република България с Решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 26.10.2020 г. на ФОЗ се дава името Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Факултетът по обществено здраве е най-младото, но най-динамично развиващото се звено в структурата на Медицински университет – София.

Всичко започва с една идея, една концепция, а може да се каже и с една мечта на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, който с визионерския си начин на мислене и контактите си успява да я претвори в реалност.

За изминалите години ФОЗ доказа, че е български проект с европейско значение. ФОЗ е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и висшисти в специфичната за здравеопазването управленска наука – мениджмънт на общественото здраве.

Създателят и дългогодишен Декан на ФОЗ проф. Воденичаров споделя в книгата си „10-те принципа на медика и мениджъра” пътя на академичната структура ФОЗ, изградена от нищото, извоювала безспорно място и авторитет, утвърдила се като лидер на промяната:

„Какво е ФОЗ: идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Като генератор на идеи, ФОЗ е пряко заинтересован от материализацията им. Ето защо е необходимо да е в близки релации с политиката (партии, организации, институции) и бизнеса (частни структури, предприемачи, мениджъри). Затова трябва да има дългосрочна изпреварваща визия и внимателно селектирани съюзници.

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн е носител на следните по-важни награди:

  • На Република България   „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  • На гр. София                     почетен знак
  • На МЗ                                 Златен медал и почетен знак
  • На гр. Русе                         почетен знак
  • На МУ – София                 Ескулап (2 пъти)
  • На МУ – Пловдив             Доктор хонорис кауза
  • На ТУ – Русе                     Кристален знак

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)