Главно меню

УЧЕБНИ РЪКОВОДСТВА

Биоетика. Учебно ръководство..

  1. Ръководството е предназначено за ползване в електронен вариант от студентите на Факултета по обществено здраве – София.

  2. Всяка друга форма и/или начин на ползване, без цитиране на източника или съгласието на авторите, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

Изтегли

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)