Главно меню

НОВИНИ

Стажове в Съвместния изследователски център

Съвместият изследователски център (JRC) публикува покана за стажове започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на Комисията, мисията на Съвместния изследователски център е да подкрепя политиките на ЕС с независими доказателства през целия политически цикъл. JRC е разположени в 5 държави-членки (Белгия, Германия, Италия, Холандия и Испания).

Мястото на стаж може да бъде един от следните сайтове на JRC: Ispra (Италия), Geel (Белгия), Petten (Холандия) или Карлсруе (Германия). JRC е работодател с равни възможности, който насърчава разнообразието в своите приложения.

Една от тематичните области е :

Обществено здраве (незаразни болести, особено рак и редки болести, оценки на химичния риск, методи без животни) & безопасност на храните и фуражите и целостта и храненето и сигурността и селското стопанство; Аналитична химия; наноматериали; Амбиция за нулево замърсяване: Химиноинформатика; Едно здраве (епидемиология, наблюдение, оценка на риска за здравето)

За повече информация:

https://naukamon.eu/stazhove-v-savmestniya-izsledovatelski-czentar/

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)