КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

Меню

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ

ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ САМО НА МЯСТО

(на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8,
в дясно от централния вход на болницата, в двора на Аулата)

Телефони за връзка с експертите по специалности: 

02/9432 292 – за специалности: “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Трудова медицина и работоспособност”

02/9432 372 – за специалности:  „Лекарски асистент“,  „Медицинска козметика“,  „Здравословно и диетично хранене“

02/9432 267 – за специалности: “Кинезитерапия” – „бакалавър“ и „магистър“ и  „Медицинска рехабилитация и балнеология“

02/9432 304 – за специалности: „Управление на здравни грижи“ – „бакалавър“ и „магистър“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“– бакалавър

02/9432 216 – за специалности: “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – магистър, “Управление на клинични изпитвания”, “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност”  

02/9432 127 – Деловодство

02/9432 356 – Счетоводство

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА И ИЗПИТНИ ЗАЛИ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)