Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024

УЧЕБНИ ТАКСИ

НЕ ЗАПЛАЩАЙТЕ такси предварително, преди да сте се уверили, че сте приети!

Моля, имайте предвид, че публикуваните такси са ГОДИШНИ.

При подаване на документите за записване се изисква платежно нареждане за внесена
ПОЛОВИНАТА СУМА – това е таксата за първия семестър за обучение.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)