Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024

УЧЕБНИ ТАКСИ

Таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. Информация ще бъде публикувана на електронните страници на Факултета по обществено здраве и на Медицински университет-София.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)