Главно меню

НОВИНИ

Посещение на студенти от Еразъм Университет Ротердам, Холандия

Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ беше домакин на среща на студенти от Erasmus School of Public Health, Erasmus University Rotterdam, Netherlands. На официалната среща на 14 Март 2022 присъстваха доц. Александрина Воденичарова, дм, Зам декан по учебната дейност, проф. Антония Янакиева, дм, Еразъм координатор на ФОЗ и Елена Тонкова, студент, специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, а от холандска страна участие взеха 18 студента от специалност Здравна политика и мениджмънт, степен Бакалавър и Магистър от Холандия. Обсъдени бяха теми, свързани със съдържанието на българските и холандските програми по Обществено здраве, както и стратегии и политики в Здравните системи на двете държави.

На 13 Март 2022 се проведе социално – културна програма. Холандските студенти се срещнаха със свои колеги от Студентски съвет към Медицински Университет – София.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)