Главно меню

НОВИНИ

Общо събрание

на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”

при Медицински университет-София

На 07.07.2022г. (четвъртък) от 13:30 ч. в онлайн формат ще се проведе Редовно, годишно отчетно общо събрание на Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, свикано от председателя на Общото събрание по реда на чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 49, ал.2, т.2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-София. Участието на членовете на Общото събрание е задължение с най-висок приоритет, неговото изпълнение е с предимство преди всички останали служебни ангажименти.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)