Главно меню

ХОРИЗОНТ 2020

ЗА ПРОГРАМАТА

Хоризонт 2020, осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014г. до 2020г.

Тя е най-голямата в историята на ЕС програма, като 7-годишния й бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро.

Финансирането за научни изследвания се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения (call for proposals) на състезателна основа.

Възможностите за финансиране са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕК:

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)