Главно меню

НОВИНИ

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “ТОВА Е ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Факултетът по обществено здраве към МУ-София има удоволствието да Ви покани на Кръгла маса на тема „Това е обществено здраве”,която ще се проведе на 12.11.2019год. от 13:00ч в АУЛА Максима в УМБАЛ „Св. Екатерина”.

Това е първото от поредица събития свързани с Кампанията „Това е обществено здраве”на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион. Целта на събитието е да се покажат полезни практики на преподаване и учене в сферата на общественото здраве. В програмата има заложени лекции на следните теми:

  • Дигитално здравеопазване
  • Здравно осигуряване
  • Биоетика и Медицинска етика
  • Промоция и превенция на здравето

Студентите ще имат възможност да се запишат предварително за една от темите на е-майл: students@mu-sofia.bg. Те ще бъдат разделени в няколко групи и ще получат казуси, върху които да работят. Всеки участник ще получи сертификат.

Общественото здраве се определя като наука за защита и подобряване на здравето на общностите чрез образование,разработване на политики и изследвания за превенция на болести и наранявания.Това събитие ви дава възможност за нов поглед върху здравеопазването на общностите Събитието е предназначено за студентите от Медицински университет – София, както и за преподаватели от различните Факултети.

Очакваме Ви!

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)