Главно меню

КОНТАКТИ

В изпълнение Заповед № РК36-1204/02.08.2022 г. на Ректора на МУ-София:

 РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2022г.

НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

„ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“

 

За информация, получаване на документи, справки и други административни услуги:

от 9,00 до 16,00 ч. от понеделник до петък (вкл.)

Адрес на Факултет по обществено здраве

София 1527, ул. „Бяло море” № 8

УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ, ет.4

е-mail: fph@foz.mu-sofia.bg

Администрация и Деловодство:

тел. 02 9432 127

Счетоводство:

тел. 02 9432 356

Отдел „Студентско образование“

тел. 02 9432 205

Сектор „Наука“

тел. 02 9432 579

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)