Главно меню

НОВИНИ

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА СТИПЕНДИЯ ПО ПМС-90 ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023г. /2024г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90/2000 за летен семестър на учебната 2023/2024  година, ще бъдат приемани на място във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Подаването на документите ще се извърши в периода от 13.03.2024 г. до 12:00 часа на 26.03.2024 г.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)