Главно меню

НОВИНИ

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА СТИПЕНДИЯ ПО ПМС-90 ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023г. /2024г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2023г./2024г., ще бъдат приемани ще бъдат приемани на място във Факултет по обществено здраве
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Подаването на документите ще се извърши в периода 27.10.2023г. до 17.11.2023 г.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)