Главно меню

НОВИНИ

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА ВИПУСК 2021

ГРАФИК ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА ВИПУСК  2021  

10 декември 2021 г. /петък/ 

 1. Специалност „Медицинска сестра“, ОКС „бакалавър“
  • от 09:00 часа –  I-ви поток  от фак. № МС 1057 до фак. № МС 1326
  • от 11:00 часа – II-ри поток от фак. № МС 1328 до фак. № МС 1425
 1. Специалност „Акушерка“, ОКС „бакалавър“; специалност „Трудова медицина и  работоспособност“, ОКС „магистър“; специалност „Клинични здравни грижи“, ОКС „магистър“   от 13:00 часа  
 2.  Специалност „Лекарски асистент“, ОКС „бакалавър“ от 14:00 часа 
 3. Специалност „Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“  от 15:00 часа
 4. Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“  от  15:00 часа
 5. Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“   от 16:00 часа

13 декември 2021 г.  /понеделник/

 1. Специалност „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, ОКС „магистър“   и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „магистър“ след ОКС “бакалавър”  от 10:00 часа 
 2. Специалност „Медицинска козметика“, ОКС „магистър“  от 11:00 часа
 3. Специалност „Медицинска рехабилитация и балнеология“, ОКС „магистър“ и специалност „Кинезитерапия“, ОКС „магистър“  от 12:00 часа                
 4. Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС  „магистър“  от 13:00 часа
 5. Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „магистър“ и специалност „Управление на клинични  изпитвания“, ОКС „магистър“  от  14:30 часа 

Дипломите ще се връчват по обявения график в

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8,
(в дясно от централния вход на болницата, в двора на Аулата)

Телефон за връзка: 02/9432 вътрешни: 304, 292, 267, 372, 216,

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)