Главно меню

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ,

КЛАСИРАНЕТО ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“:
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, „АКУШЕРКА“, „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“,
„КИНЕЗИТЕРАПИЯ“, „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ И

„УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ Е ГОТОВО.
МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ СИ НА МЯСТО –

В УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“, В СГРАДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ИЛИ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: 02/ 9432: вътр. 127, 205, 216, 304

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ:

За специалности на ОКС „бакалавър“:

от 17.07.2024г. до 25.07.2024г., от 9.00 до 16.00ч. (без събота и неделя)

За специалности на ОКС „магистър“:

от 26.07.2024г. до 31.07.2024г., от 9.00 до 16.00ч. (без събота и неделя)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Оригинална диплома за завършено средно образование, както и дипломата, необходима за кандидатстване за ОКС „магистър“.
 2. Лична карта;
 3. Студентска книжка – закупува се НА МЯСТО в момента на записване, налична е във Факултета по обществено здраве;
 4. Именник – 1 бр. (получава се НА МЯСТО при записване и се попълва);
 5. Студентът попълва декларация, че не се обучава в друг държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т.2 от Закона за висше образование – 1 бр. (формулярът се получава и попълва НА МЯСТО при записване);
 6. Снимки – 4 бр. (с размер за лична карта);
 7. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред; (Не се изисква медицински документ от психодиспансер)
 8. Уверения, ако са необходими на студента;
 9. Платежно нареждане за внесена такса за първи семестър. Заплаща се по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве.

В платежното нареждане задължително се изписват трите имена и специалността, в която лицето ще се обучава!

Банкова сметка на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6
IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101, BIC: BPBIBGSF

*Относно таксите за обучение:

НЕ ЗАПЛАЩАЙТЕ такси предварително, преди да сте се уверили, че сте приети!

Моля, имайте предвид, че публикуваните такси са ГОДИШНИ.

При подаване на документите за записване се изисква платежно нареждане за внесена
ПОЛОВИНАТА СУМА – това е таксата за първия семестър за обучение.

В изпълнение Заповед № РК36-1204/02.08.2022 г. на Ректора на МУ-София:

 РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2022г.

НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

„ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“

 

За информация, получаване на документи, справки и други административни услуги:

от 9,00 до 16,00 ч. от понеделник до петък (вкл.)

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“

Резултати  – 24.07.2023г. след 12:00ч.

Класиране – 25.07.2023г. след 13:00ч.

Резултати и класиране се проверяват се само на място в сградата за прием на документи – на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, до Аулата, в двора на лечебното заведение.

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ЗА

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“

на 26.07.2023г. от 13,00ч. до 16,30ч.

на 27.07.2023г. и 28.07.2023г. от 09,00 ч. до 16,00ч.

на 31.07.2023г. от 09,00ч. до 14,00ч.

Записването ще бъде в сградата за прием на документи – на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, до Аулата, в двора на лечебното заведение.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ     

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

 1. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“:
  • На 13.09.2023г. писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт
  • На 14.09.2023г. устен изпит по Социална медицина и здравен  мениджмънт
 1. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ И „СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ“
  • На 13.09 и 14.09.2023г. устен изпит-събеседване
 1. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“ И „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БАЛНЕОЛОГИЯ“
  • 15.09.2023г. устен изпит – събеседване

 

РЕЗУЛТАТИ: 18.09.2023г.

КЛАСИРАНЕ: 19.09.2023г.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ: 20 и 21.09.2023г.

СЛЕДЕТЕ САЙТА ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

20.09.2023г. и 21.09.2023 г. от 9,00 до 16,30ч.

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Оригинална диплома за завършено средно образование, както и диплома, необходима за кандидатстване за ОКС „магистър“, ако не са предоставени при подаване на документите.
 2. Ксерокопията на дипломите не е необходимо да са нотариално заверени. След сверяване оригиналите се връщат.
 3. Лична карта;
 4. Студентска книжка – закупува се предварително от специализирана университетска книжарница;
 5. Именник – 1 бр. (получава се на място при записване и се попълва);
 6. Студентът попълва декларация, че не се обучава в друг държавен университет за  придобиване  на  същата  или  по-ниска образователно-квалификационна степен,  съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висше образование – 1 бр. (формулярът се получава и попълва на място при записване);
 7. Снимки – 4 бр. (с размер за лична карта);
 8. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред; (Не се изисква медицински документ от психодиспансер)
 9. Уверения, ако са необходими на студента;
 10. Платежно нареждане за внесена такса за първи семестър. Заплаща се по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве.

В платежното нареждане задължително се изписват трите имена и специалността, за която лицето кандидатства!

Банкова сметка на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ 

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101,  BIC: BPBIBGSF

Годишните такси за обучение се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет и са публикувани на електронните страници на Факултета по обществено здраве и на Медицински университет-София в раздел „Такси“.

*Относно таксите за обучение:  Моля, имайте предвид, че публикуваните такси в Решението на Министерски съвет са ГОДИШНИ. При подаване на Вашите документи за записване се изисква заплатена половината сума, това е размерът на семестриалната такса за първия семестър за обучение.

НЕ ЗАПЛАЩАЙТЕ такси предварително, преди да сте се уверили, че сте приети!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява допълнителен прием за попълване на незаети места за следните специалности:

 1. „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ -„бакалавър“, за кандидат-студенти с диплома за завършено средно образование.

Такса за кандидатстване – 50,00 лв.

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

 1. „Управление на здравните грижи“ – „бакалавър“, приемат се лица с придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ – “специалист“ или „професионален бакалавър“ от медицински колежи.

Такса за кандидатстване – 120,00 лв. (таксата включва: 80,00 лв. за писмен изпит-тест по социална медицина и здравен мениджмънт и 40,00 лв. за последващ устен изпит)

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

 1. „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ на ОКС „магистър“, само за кандидат-студенти със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (държавна поръчка).

Такса за кандидатстване – 80,00 лв.

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

 1. „Медицинска козметика“ и „Медицинска рехабилитация и балнеология“ на ОКС „магистър“, за кандидат-студенти с диплома от медицински колежи, с вече придобита специалност „Медицинска козметика“ или „Рехабилитатор“ на ОКС „професионален бакалавър“.

Такса за кандидатстване – 80,00 лв.

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

Срок за подаване на документи:
от 01.08.2020г. до 11.09.2023г. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
на 12.09.2023 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Документи се приемат само на място, на територията на
УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8, ет. 5, каб. № 43 и 39

Телефони за връзка: +359 2 9432 вътрешни: 267, 372, 304, 216, 127

Банкова сметка на ФОЗ: BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
ИЗПИТИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ
ВЪВ ФОЗ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
 1. За специалности „Медицинска сестра“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ – тест по етика на 21.09.2021 г., от 10,00 ч. в зала № 9 на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 9,00 до 9,30 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

 1. За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ – тест по социална медицина и здравен мениджмънт на 21.09.2021 г., от 13,30 ч. в зала № 9 на  УМБАЛ  „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 12,30 до 13,00 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с  Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

 1. За специалност „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър“ – устен изпит на 21.09.2021 г. от 10,00 ч., ет. 5, във фоайето на Факултета по обществено здраве, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Моля, да носите лична карта и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“ И „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БАЛНЕОЛОГИЯ“

ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ.

 

   1.  „Медицинска рехабилитация и балнеология“

устен изпит на 15 септември 2023 г. от 9,00 ч. Зала № 7

 

   1. „Медицинска козметика“

устен изпит на 15 септември 2023г. от 14,00 ч. Зала № 7

Създател на Факултет по обществено здраве

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

„Факултетът по обществено здраве е успех сам по себе си, но и постигна невероятни успехи. Каква е формулата за успеха: силен лидер и сплотен екип. Силен лидер е този, който притежава умението да застави обикновените хора да вършат необикновени неща.

Какво е ФОЗ: идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Като генератор на идеи, ФОЗ е пряко заинтересован от материализацията им. Ето защо е необходимо да е в близки релации с политиката (партии, организации, институции) и бизнеса (частни структури, предприемачи, мениджъри). Затова трябва да има дългосрочна изпреварваща визия и внимателно селектирани съюзници.

Каква е според мен мисията на ФОЗ на този етап:

На първо място – създаване и развитие на модерна здравна политика. Модерна здравна политика е здравната политика, основана на доказателства. Но и здравната политика, загърбила патернализма и обърната с лице към партньорството.

На второ място – създаване и развитие на здравен бизнес, ориентиран към здравните потребности на населението.

На трето място – адекватен здравен мениджмънт. Здравен мениджмънт, който е мощен инструмент за реализацията на модерна здравна политика”.

 Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.

Създаден е през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването.

ПРИЕМ 2024/2025г.

ПРИЕМ 2024/2025г.

Кандидатстудентскa кампания
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

Началото

Израстване и реализация

Мисия

Духовна свобода

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

СПИСАНИЕ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

БРОЙ 1, 2019

СПИСАНИЕ “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ”   ОБЗОРНА СТАТИЯ Създателят и Декан на ФОЗ проф. Воденичаров споделя в книгата си „10-те принципа на медика и мениджъра” пътя на академичната структура ФОЗ, изградена от нищото, при яростна първична съпротива, извоювала безспорно място

Повече »
ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)