warning: mb_strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/foz/includes/unicode.inc on line 404.

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА, ИЗНЕСЕ ВИЗЕПРЕЗИДЕНТЪТ ИЛИЯНА ЙОТОВА

 

 

„Здравето на работниците се превръща в заложник на пазарни механизми и конкуренция между предприятията и фирмите. Стремежът към качествени условия на труд отстъпва пред стремежа да се съкратят разходите на фирмата“. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в публичната си лекция за съвременните предизвикателства пред трудовата медицина на форум, организиран от Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София.

През 2018 г. Илияна Йотова откри първия за България международен Конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността.

Вицепрезидентът бе удостоена с плакет от ректора на университета проф. Виктор Златков и с почетна грамота от декана на ФОЗ проф. Цекомир Воденичаров „за вдъхновението от патронажа на Конгреса по трудова медицина и експертиза на работоспособността, с което се постига широк отзвук в средите на колегията, работодателите, работещите, синдикатите и международните участници за нови партньорства и сътрудничество“.

 

„В окото на бурята, в годините на най-тежката икономическа и финансова криза, високите нива на безработица унищожиха дори разговора за безопасен труд в много отрасли“, отбеляза Илияна Йотова и посочи като пример т.нар. пакет за мобилност, който освен всичко друго третира и правата на шофьорите. Условията, в които работят и почиват, обаче останаха извън фокуса на обществения дебат. Тя заяви, че заради икономическия и финансов крах се появиха отново нелоялните практики между отделните предприятия, а социалният дъмпинг стана водеща тема и на международно ниво.

„Игрите на глада“ характеризират немалка част от българското производство. Шивачките у нас често се сравняват с шивачките в Камбоджа заради лошите условия на труд и ниското заплащане“, изтъкна вицепрезидентът. Тя отбеляза, че е много труден или въобще не съществува контролът за условията на труд в сивата икономика, надомната работа и самонаетите лица.

Вицепрезидентът се обърна с думи на благодарност към преподавателите и учените, на Медицински университет – София, за огромните усилия, които полагат, за да бъде тази наука на международно ниво, и най-важното – да убеждават обществото в огромното й значение.