АС. МАРИЯ ШАРКОВА

 

Мария Шаркова е магистър по правоот СУ „Климент Охридски“, като е завършила и едногодишна специализация по медицинско право и обществено здраве в Университета „Емори“, Атланта, САЩ по програмата ХюбъртХъмфри на Фулбрайт и Държавния департамент. По време на специализацията си Мария е стажант в Правната програма на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

 

Специализирала е Управление на конфликти в лечебни заведения и здравна медиация в Института за управление на конфликти в здравеопазването, Мемфис. Има сертификат за обучение по Пациентска безопасност на Institute for Healthcare Improvement, като е преминала през множество допълнителни обучения в Испания (Медицинско право и здравни политики), Франция (Едномесечен стаж в Университетската болница в Гернобъл), Австрия (Права на пациента и човешки права) и Холандия (Медицинско право на ЕС). Стипендиант попрограмата „Младилидери в правосъдието“, проведена в САЩ от International Institute of Educationи Америка за България, както и участник в специализираното обучение на „Програма за развитие на съдебната система“ и Международния институт за правата на детето (IDE), Швейцария на тема „Адвокати за защита правата на детето“.

 

 

 

От 2009 г. Мария Шаркова е адвокат към Адвокатска колегия-Пловдив, а по-късно и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“, което предоставя консултации и правна помощ в областта на медицинското право. Асистент е във Факултета по обществено здраве от 01.10.2018 г.

 

 

 

Адвокат Шаркова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, участва на множество научни форуми в страната и чужбина. През 2018 г. е издадена нейната книга „Медицинският деликт“, която представя първото по рода си изследване върху съдебната практика по дела за медицинските грешки в България. Има множество публикации в различни научни правни и медицински списания.