warning: mb_strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/foz/includes/unicode.inc on line 404.

Административни услуги

 

 • Прием на студенти и докторанти
 • Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти
 • Издаване на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
 • Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование
 • Издаване на дубликат на студентска книжка
 • Издаване на европейско дипломно приложение
 • Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
 • Издаване на академична справка на обучаващи се лица
 • Издаване на уверение на обучаващи се лица
 • Издаване на диплома за удостоверяване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА, УДОСТОВЕРЕНИЕ, УВЕРЕНИЕ

 1. Ксерокопие на диплома за завършено мед. образование
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Документ за платена такса;
 4. Заявление - образец

 ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома - вестник;
 2. Актуална снимка паспортен формат — 1 бр.;
 3. Ксерокопие на лична карта;
 4. Документ за платена такса;
 5. Заявление - образец.

 ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА ЗА ПРИДОБИТА ОНС „ДОКТОР“ И НАУЧНА СТЕПЕН

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома - вестник;
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Документ за платена такса;
 4. Заявление - образец.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Документ за платена такса;
 2. Заявление - образец.

ДУБЛИКАТ НА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

 1. Документ за платена такса;
 2. Заявление - образец.