ПРОФ. АСЕНА СТОИМЕНОВА, ДФ

 

 

Проф. Асена Стоименова, дф се дипломира от Фармацевтичен факултет, МУ-София през 1996 г. и защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по здравна политика и фармакоикономика (Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания). Има три признати специалности: организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство и клинична фармация.От 11.2008 г. до 07.2018 г. заема последователно длъжностите старши асистент, главен асистент и доцент във Фармацевтичен факултет, МУ-София. През 07.2018 г. след конкурс, проф. Стоименова е назначена във Факултет по обществено здраве, МУ-София, където участва в преподаванията по обществено здраве и здравен мениджмънт, стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност и др.

Автор и съавтор на повече от 150 публикациив областта на лекарствената политика, управление на качеството в здравеопазването, лекарствена употреба, оценка на здравните технологии и др.

Председател на Комисията по качество на Българския Фармацевтичен Съюз (2007-2010 г.) и заместник-председател на същия за периода 2010-2013 г. Член на Националния Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (2013-2104 г.). През периода 07.2014-08.2018 г.е Изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването.Член на Управителния борд на Европейската Агенция по Лекарствата от 07.2014 г. и към настоящия момент. Член на научния Комитет за оценка на лекарствените продукти за употреба в хуманната медицина (СНМР) към Европейската Агенция по Лекарствата.Член на Комисията за оценка на здравните технологии (02.2016-08.2018 г.). От месец юли 2018 г. проф. Стоименова е съветник на Министъра на здравеопазването в областта на лекарствената политика.

Носител наНаграда на Български Фармацевтичен Съюз  "Магистър-фармацевт на годината "- през 2011 година и Награда на БФС за принос към развитието на фармацията в България - 2008 г.Член на редколегиите на сп. “Biotechnology & Biotechnological Equipment”и сп. „Здравна политика и мениджмънт”.

Водещ изследовател на изследователски проекти от ГРАНТ-2014 и ГРАНТ-2012в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наукаи участник в изследователски екипи при разработването и изпълнението на седем проекта от ГРАНТ-2016, ГРАНТ-2015, ГРАНТ-2014, ГРАНТ-2012 и ГРАНТ-2011. Участник в изследователски екип на два проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.