АС. АНИ МИТЕВА

 


 

Ани Ваньова Митева придобива образователната и научна степен „доктор по финансово право“ през 2018 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по право (LL.M) е на университета на Лозана, Швейцария (2014 г.) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който завършва през 2012 г. 

Юридическият ù опит започва през 2008 г. в адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“. 

Заема длъжността „асистент“ във Факултета по обществено здраве от 2015 г. През 2015 г. постъпва на работа и в адвокатско дружество „Райчинова и съдружници“, където работи и към настоящия момент. 

Автор е на публикации в областта на финансовото право и здравното законодателство. 

Член е на Международната фискална организация (International Fiscal Association); Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО (UNESCO Chair in Bioethics) и Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Основните ù научни интересни са в областта на финансовото право и здравното законодателство.