Предварителни кандидат-студентски изпити 2018 г.

 

Факултет по обществено здраве, Медицински университет-София обявява прием на заявления за допускане до участие в предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите

 

"Медицинска сестра", "Акушерка", "Лекарски асистент" и "Кинезитерапия"

 

Срок за подаване на документи

от  19.02.2018г. до 08.03.2018г.

 

Необходими документи:

Заявление /по образец/ ТУК

 

Писмените изпити ще се проведат на  10.03.2018 г. -10. 00 ч.:

  • пo етикa и  правo (тест)  за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка";
  • по биология (тест) за специалностите "Лекарски асистент", "Кинезитерапия"

 

За повече информация :

http://foz.mu -sofia.bg/

02/ 9432 292

02/ 9432 267

02/ 9432 372