ДОЦ. Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ, ДМ
Доц. Д-р Андрей Кехайов, завършва медицина в Пловдивски медицински университет  през 1991г. През 1996 г. Придобива специалност “Хирургия” в Медицински университет – София. През 2002 г. Успешно завършва курс на обучение „Формиране на здравна политика” в CEU Business School, Унгария. През 2005 г. Защитава магистратура по здравен мениджмънт, а през 2008 г. – докторска дисертация в Медицински университет – София на тема „Стратегически приоритети за изграждане на капацитета на българското здравеопазване в обединена Европа”. В периода 1991­-2010 г. работи като хирург в болницата в Рудозем. През 1992 г. Създава независимо съсловно дружество на рудоземските лекари и е избран за заместник-председател на организацията. В периода 1998-2000г. е председател на Районна лекарска колегия гр. Смолян, а през 2001 г. е избран от районната колегия за втори мандат. През 2000г. е избран за заместник-председател на Български лекарски съюз от 35-ти извънреден събор на БЛС. През периода 2000-2002 г. е председател на Борда на директорите на болница „Братан Шукеров” гр. Смолян. На 36-ия редовен събор на Българския лекарски съюз през 2002  е избран за Председател на БЛС и остава на този пост до 2009г. През 2017 г. е избран на академична длъжност „доцент” в катедра „Здравна политика и мениджмънт” във Факултета по Обществено здраве на МУ София. Участва в преподавателската дейност на студенти и магистри от ФОЗ, специалност: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. 

Публикации и научни интереси: 

Автор е на над 30 научни публикации в наши и чужди списания в областта на Стратегическия мениджмънт на здравеопазването, Здравна политика и мениджмънт, Управление на риска в болничната помощ и други, в това число – 5 монографии. Има над 50 участия в научни форуми /международни конгреси, конференции и симпозиуми/.

Членство в организации:

  • Член на Българския Лекарски Съюз;
  • От  2018 г. Председател на Дружеството на лекарите при ФОЗ, МУ – София.;
  • Член на Българското научно дружество по обществено здраве;
  • От 2005г. е Президент на Югоизточно-европейския медицински форум (SEEMF), която длъжност заема и до днес;
  • От 2006 г  е Председател на УС на сдружение „Български лекар”, която длъжност заема и до днес;
  • От 2013 г. е Председател на УС на „Клъстер на здравните региони”, която длъжност заема и до днес.
  • От август 2006 г. е член на Международен консултативен съвет по реформиране на здравната система на Украйна.
  • Доц. Д-р Кехайов е  индивидуален член на Международно сдружение за приоритети в здравеопазването, Бирмингам (Великобритания) и почетен член на Националното дружество по естетична хирургия и естетична медицина.
  • Почетен член на Македонската, Грузинската и Украинската Медицински Асоциации.