АС. МАРИЯ ЛАЗАРОВА


 

Образование: Завършила е средното си образование в 108 ЕСПУ „Н.Беловеждов“ – София през 1988 г.

Бакалавър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2011 г.

Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2013 г.

Специализации: Икономика на здравеопазването от 01.01.2017 г.

Академични позиции: Асистент в катедрата по Икономика на здравеопазването във Факултета по общствено здраве, гр. София от 2015 г.

Задочен докторант в катедрата по Икономика на здравеопазването във Факултета по обществено здраве, гр. София от 2015 г. Тема на дисертацията: „Контролът в здравеопазването като елемент на ефективния мениджмънт“.

Преподавателска дейност: Провежда упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“, степен бакалавър, по дисциплините  Въведение в икономическите знания и Икономика на здравеопазването.

Публикации: Автор и съавтор на 18 публикации в страната и чужбина.

Владее руски език писмено и говоримо-много добре, и разговорен английски език.

Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Българското научно дружество по обществено здраве.