Комитети

Информация!

Регистрация и изпращане на резюме!

 

 КОМИТЕТИ

 

Научен комитет:

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

Проф. Магдалена Александрова, дм

Проф. д-р Тихомира Златанова, дм

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Проф. д-р Невена Цачева, дмн

Проф. д-р Красимир Визев, дм

Ген. Николай Петров

Амр Ариша

Проф. Румяна Ценкова

Проф. Ръсел Десоза

 

Организационен комитет:

Проф. д-р Каролина Любомирова

Доц. Антония Янакиева, дм

Доц. Александрина Воденичарова, дм

Проф. Добриана Сиджимова,дп

Доц. Мариела Деливерска, дмн

Ас. Светлин Георгиев

Ас. Кремена Иванова

Вергиния Костова

 

 

Информация!

Регистрация и изпращане на резюме!