Международна конференция

 

„От Европейската към Националната здравна политика“

 

  

 

Под патронажа на Ректора на МУ-София

проф. д-р Виктор Златков, дм

и във връзка

със 100 годишнината на Медицински Университет - София

 

Регистрация и изпращане на резюме!

Изисквания за оформяне на статиите!

 

Международната конференция „От Европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии , фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики. Ще имате възможност да споделите своите виждания чрез участие в паралелните сесии, ръководени от международни гост лектори,в различни области на здравния мениджмънт и политика.

Конференцията е насочена към стимулиране на международното сътрудничество и ще предостави уникална възможност за изява и професионално развитие на всички. 

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

1. Здравна политика

 • Здравна политика и мениджмънт
 • Икономика на здравеопазването
 • Оценка на здравните технологии

 2. Здравна превенция

 • Трудова медицина
 • Превантивна медицина  

 3. Социална медицина

 • Социална медицина
 • Медицинска етика, биоетика и медицинско право
 • Медицинска педагогика

 4. Здравни грижи 

 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Кинезитерапия

 

Място: СОФИЯ ТЕХ ПАРК

Официален език: Английски и Български 

Срок за регистрация и изпращане на резюмета: 31 Август 2017

Регистрационна такса за българи: 150 лв 

Такса за студенти: Български - 50лв ( извън МУ- София ), Чуждестранни - 30 евро 

 

IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101
BIC: BPBIBGSF
ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
КЛОН СОФИЯ-ГРАД

 

Таксата правоучастие включва:
Участие във всички пленарни сесии
Материали от конференцията- вкл. сборник с резюмета и статии 
Обяди, кафе-паузи, коктейл

 

 

 

Регистрация и изпращане на резюме!