ДОЦ. АЛЕКСАНДРИНА ВОДЕНИЧАРОВА, ДМ

 

 

Родена на 11.09.1990г. в град София. Завършва средното си образование в Национален учебен комплекс по култура, Горна Баня, 2009г. . Висше образование – през 2013г., като бакалавър по Управление и администрация, специалност Бизнес администрация в Университет за Национално и Световно Стопанство, както и бакалавър по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София. Магистър по специалност  Обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве, 2014г. . Участва в множество проекти, международни семинари и конгреси. Защитила дисертация през месец март 2016г. на тема : „ Новият стил на управленски професионализъм в здравеопазването„ . Общ брой на научните трудове 90. Цитирания в публикации до момента към 70. По настоящем работи като доцент към Катедрата по здравна политика и мениджмънт и началник на отдел студентско образование към Факултета по обществено здраве.

Редовен член в Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, European Health Management Association (ЕHMA), International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics, The European Public Health Association ( EUPHA), The Association of Schools of Public Health in the European Region ( ASPHER).