Ас. Д-р МАРИНА САМУНЕВА

E-mail: msamuneva@gmail.com

Ас. Д-р Марина Самунева е родена на 13.05.1986г. в гр. Пазарджик.

Образование:

През 2004г. завършва средното си образование в Математическа Гимназия“К. Величков“ - Пазарджик.

През 2010г. получава образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Медицина” в Медицинския факултет - София на Медицински Университет - София.

 

Професионално развитие:

2010-2013г. – Медицински представител, „Актавис“ЕАД

2013-2015г. – Медицински представител, „Тева Фармасютикълс“ ЕАД

2013 –2015г. – Лекар Трудова медицина, „Оптима – Си“ ЕООД

От 2015г. - Асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет-София.

 

Спецализации и квалификации:

През 2014г. завършва магистратура по „Трудова медицина“ във Факултета по обществено здраве на МУ – София.

През 2015г. започва спецализация по Трудова медицина.

 

 

Академично развитие:

2011 г. -  асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет-София.

2015г. - започва доктурантура по Трудова медицина.

 

Членство в академични и  научни организации:

Член на Български Лекарски Съюз.

Член на Българското академично дружество по трудова медицина.

Член на Международната комисия по трудова медицина /ICOH/.

 

Езикова квалификация:

Английски и немски език.

 

 

eve