Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Посветена на 20-годишния юбилей на Факултета по обществено здраве

15 май 2015г., София Хотел Балкан

Организирана от

Медицински Университет София,

Ректор: Член – кореспондент Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн 

 

Факултет по обществено здраве

Декан: Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн

 

Българско Академично Дружество по Трудова Медицина

Председател: Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн

 

 

-        Покана

-        Регистрационна форма

-        Форма за резюме

-       Програма