АС. Д-Р НИКОЛЕТА ЛЕВЕНТИ

Ас. д-р НиколетаСтергиосЛевенти е родена през 1969 г. в Гърция.

Биография:

 • През 1995г. д-р Николета Левентизавършва Висшия Медицински Институт – София, по специалността „Медицина“.
 • От 1996г. до 1999г. работи като лекар стажант в Гърция.
 • През 2006г. придобива специалност “Офталмолог” от Многопрофилната Университетска Болница “Папаниколау” – Солун, Гърция.
 • От 2007г. до 2014г. работи като свободнопрактикуващлекарв Гърция.
 • През 2014г. серегистрира в БългарскияЛекарсиСъюзкатолекарофталмолог и започвадаработи в Р. България.
 • През 2015 завършилa сертифициран курс към UTRECHT University The Netherlands, Master Level,в областа на Leadership in Health Care.
 • През 2016г. придобива ОКС „Магистър“ по специалността „Здравен менджмънт“ в МУ – Варна, ФОЗ.
 • През 2016 г. заема длъжност асистент в Катедрата по Оценка на здравните технологии към Факултет по Обществено Здравеопазване, МУ-София.

Преминалa е много сертифицирани курсове за продължаващо обучение към:

 • Медицински Факултет – Отдел “СДО”, МУ – София
 • European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME),Атина, Гърция
 • Continuing Medical Education (CME), Солун, Гърция
 • European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Атина, Гърция
 • ВоенномедицинскаАкадемия (ВМА) – София

Публикации и научни интереси:

Д-р Николета С. Левенти участва в научни публикации в гръцки и международни издания. Основните теми на научните разработки са свързани със специалността си офталмология, както и с Медицина Основана на Доказателства,лидерство и биоетика. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции.

Членство в организации:

Член на :

 • International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research(ISPOR)
 • Български Лекарски Съюз – Столична Лекарска Колегия
 • Гръцки Съюз по Офталмология
 • Гръцки Съюз по Стъкловидно Тяло и Ретина
 • ОЕВЕ – Съюз на Офталмолозите от Северна Гърция

Езикова квалификация:

 

гръцки (майчин), български,английски и италиански.