ПРЕП. ПРОФ. Д-Р САШКА ПОПОВА, ДМ

 (в процес на актуализация)

 

Завършва медицина през 1972 г.  в  Медицински Университет, София. За периода 1972-1974 г. работи като ординатор по психиатрия в психиатричен диспансер гр. Велико Търново.
През 1974 г. след конкурс постъпва  като редовен докторант в Катедрата по социална медицина на Медицински Университет, София. От 1977 г. е асистент в същата катедра.
Доктор по медицина е от 1977 г. с тема на дисертационния труд: Медико-социални проблеми на извънбрачната раждаемост. 
Има специалности по социална медицина и психиатрия.
Доцент е от 1997 г. ,  а професор – от 2005 г. 
Автор и съавтор е на повече от 150 научни публикации, 12 от които монографии и учебни ръководства за студенти.
Специализирала е в САЩ, Великобритания и Холандия по въпросите на медицинската етика и здравния мениджмънт.
Изпълнявала е длъжността ръководител на Катедрата по медицинска етика и право и заместник-декан по учебната работа при ФОЗ.
През 2008 г. е избрана за заместник-ректор на Медицински университет -  София, а през 2009 г.- за декан на Факултета по обществено здраве, гр. София.
Има награда Почетен знак на Българския лекарски съюз за 2006 г.
Носител е на отличието “Signum Laudis на лента” за 2007 г. и награда  Panacea за 2008 г. на Медицинския Университет - София за принос в преподавателската, научно-изследователска и експертна дейности.