АС. ИВО ДИМИТРОВ, ДМ

 

Ръководител финансов отдел МБАЛ "ЕСКОЛАП" гр. Пазарджик.

Съветник към Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламемнтарна етика.

Магистър по финанси от СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов

Магистър по счетоводство и контрол от СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов.

Защитил докторантура в МУ-София, Факултет по обществено здраве.