Отдел "Студентско образование"

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:

Александрина Воденичарова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 52; Тел.: +359 2 9432 486.

 

 

 

Юриана Траянова-Няголова - експерт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Медицинска сестра"

 

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

Вергиния Костова - експерт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 2 9432 304.

Кристиян Герасимов - експерт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Лекарски асистенти"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432 456.

Биляна Лепоева - експерт, база Военномедицинска академия

Адрес: Военномедицинска академия, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, кабинет - срещу Аулата в Катедра "Здравна политика и мениджмънт"; Тел.: +359 875 229840.

Виктория Сергеева - експерт, база Военномедицинска академия

Адрес: Военномедицинска академия, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, кабинет - срещу Аулата в Катедра "Здравна политика и мениджмънт"; Тел.: +359 875 229840.

Мария Лазарова - специалист, образователна и квалификационна степен "Магистър" по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 50; Тел.: +359 2 9432 127.

Мария Славова - специалист, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" по специалността "Управление на здравните грижи"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

Мая Добрева - специалист, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Кинезитерапия" и "Магистър" по специалността  "Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 41; Тел.: +359 2 9432 267.

Емилия Вълкова-Апостолова - инспектор, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Акушерка" и образователна и квалификационна степен "Магистър" по специалността "Трудова медицина и работоспособост"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

 

Мария Чомакова-Итова - инспектор

 

СЕКТОР „НАУКА“

Ръководител Сектор:

Станиела Петрова Кръстева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № , кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

 

Специалист:

Даниела Василева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.