ДОЦ. Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

 

 

Роден на 12 май 1956г. в гр. Кърджали. От 1976  до 1982г. следва медицина във ВМИ-гр.Пловдив. От 1982 до 2002 г. е ординатор и началник на отделението по кожни и венерически болести в Окръжна болница гр.Кърджали. От 2002г. е изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”-гр. Кърджали.

През 1988г. придобива специалност по кожни и венерически болести. В периода 1988-2009г. е преминал през много следдипломни квалификации и курсове в различни области на клиничната специалност. През 2005г. завършва магистратура по здравен мениджмънт във ФОЗ-МУ гр.София. През 2010г. защитава образователна и научна степен - доктор по социална медицина и организация на  здравеопазването и фармацията във  ФОЗ -МУ- София.  През  2015г. му е присъдено звание доцент към катедра „Здравна политика и мениджмънт” .

Носител на специалното отличие на името на проф.П.Попхристов и на почетен плакет на БДД.

Един от възстановителите на БЛС и председател на РК на лекарите в Кърджали от 1996 до 2006г. Носител на националното звание  „Лекар на годината” за 2006г. През 2007г.е обявен за мениджър на годината в националната класация на в.”Форум медикус”, а 2012г.- за здравен политик и мениджър на годината-номинация на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.

Носител на почетни отличия на община Кърджали, БЧК, БАПЗГ, Югоизточноевропейски медицински форум, Балканска академия по история и философия на медицината и ФОЗ при МУ гр.София .

Публикации и научни интереси:

В периода 1988-2005г. са предимно в областта на дерматологията и венерологията. Участва със собствени доклади и съобщения на редица научни форуми на Българското дерматологично дружество. Един от авторите на Националния консенсус за диагностика и лечение на псориазиса, на Медицинския стандарт по кожни болести,на клиничните пътеки по кожни болести. Интересите му в областта на общественото здраве датират от 90-те години  и са в направления здравна политика и мениджмънт в условия на реформа, регионални здравни приоритети,състояние и проблеми на болничната помощ, медицинска етика и конфликтология. Има издадени три самостоятелни книги, една в съавторство и пет практически ръководства . Публикувал е в наши и чуждестранни списания 70 статии и е изнесъл 42 доклада на научни форуми в страната и чужбина.Има 85 цитирания в различни научни източници.

Членство в организации:

Член на Българското дерматологично дружество от 1982г.  Член-кореспондент на Международната славянска академия за наука, образование, изкуство и култура-2014г, член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата-2014г.,

 Член на:

Съюза на учените в България - 2005г.

Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Борда  на Югоизточноевропейския медицински форум .

Националния специализиран лекарски борд  по кожни и венерически болести

БЧК  - от 2012г.-председател на ОС на БЧК.

От 2017г. член на Националния съвет на БЧК