ДОЦ. Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

 

 

Роден на 12 май 1956г.в гр.Кърджали.Основно и средно образование получава в гр.Кърджали.От 1974 до 1976г.отбива редовна военна служба в Школата за запасни офицери”Христо Ботев” в гр.Плевен и във военното поделение в гр.Елхово.От 1976  до 1982г.следва медицина във ВМИ-гр.Пловдив.От 1982 до 1988г. е ординатор в отделението по кожни и венерически болести в Окръжна болница гр.Кърджали,а в последствие –началник на отделението до 2002г.От 2002г. е изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”-гр.Кърджали.

През 1988г. д-р Тодор Черкезов придобива специалност по кожни и венерически болести.В периода 1988-2009г. е преминал през много следдипломни квалификации и курсове в различни области на клиничната специалност.През 2005г. завършва магистратура по здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве-МУ гр.София.През 2010г.защитава дисертация в същия факултет и с решение на ВАК е утвърден за доктор по медицина в област”Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.От 2012г. е поканен като хоноруван преподавател във ФОЗ,а от 2015г.след конкурс е редовно назначен като доцент в Катедрата по здравна политика и мениджмънт във ФОЗ- МУ гр.София.

Научните интереси на д-р Т.Черкезов в периода 1988-2005г. са предимно в областта на дерматологията и венерологията.Участва със собствени доклади и съобщения на редица научни форуми на Българското дерматологично дружество,чийто активен член е и до днес.Той е един от авторите на Националния консенсус за диагностика и лечение на псориазиса,на Медицинския стандарт по кожни болести,на клиничните пътеки по кожни болести.Интересите му в областта на общественото здраве датират от 90-те години  и са в направления здравна политика и мениджмънт в условия на реформа,регионални здравни приоритети,състояние и проблеми на болничната помощ,медицинска етика и конфликтология.Има издадени три самостоятелни книги,една в съавторство и едно практическо ръководство .Публикувал е в наши и чуждестранни списания 36 статии и е изнесъл 10 доклада на научни форуми в страната и чужбина.Има 21 цитирания в различни научни източници.

Д-р Т.Черкезов е член на Българското дерматологично дружество от 1982г. Носител е на специалното отличие на името на проф.П.Попхристов и на почетен плакет на БДД. Общински съветник в периода 1991-2002г. Д-р Черкезов е един от възстановителите на БЛС и председател на Районната колегия на лекарите в Кърджали от 1996 до 2006г. Носител е на националното звание  „Лекар на годината” за 2006г. През 2007г.е обявен за мениджър на годината в националната класация на в.”Форум медикус”, а през 2012г.-за здравен политик и мениджър на годината-номинация на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, в което членува от 2005г.

Член на съюза на учените в България от 2005г. От 2002 до 2011г-зам.- председател,а от 2012г.-председател на Областния съвет на БЧК. Член-кореспондент на Международната славянска академия за наука, образование, изкуство и култура-2014г, член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата-2014г., носител на почетни отличия на община Кърджали, БЧК, БАПЗГ, Югоизточноевропейски медицински форум, Балканска академия по история и философия на медицината и ФОЗ при Медицински университет гр.София.