Учебни планове

 Специалност  "Обществено здраве и здравен мениджмънт" - магистър и бакалавър

system/files/Image/ucheben%20plan%20kachen%20v%20saita%202011.2012.OZZM_.doc

Специалност  "Трудова медицина"

system/files/Image/ucheben%20plan%20kachen%20v%20saita%202011.2012.TM_.doc

Специалност  "Управление на здравните грижи" - магистър и бакалавър

 system/files/Image/ucheben%20plan%20kachen%20v%20saita%202011.2012.UZG_.doc

 Специалност " Медицинска сестра"

 system/files/Image/uc.pl_.-m.s.%2011-12%20g.-%20posl..doc

 Специалност " Акушерка"

 Специалност "Лекарски Асистент"

 Специалност "Кинезитерапия"