АС. Д-Р РАДКА ГОРАНОВА

 

Д-р Радка Горанова-Спасова е родена през 1984 г. в гр. София.

 През 2003 г. завършва средното си образование в 164 ИЕГ „Мигел де Сервантес” с поощрителна грамота за интересите си в областта на Екологията и опазването на околната среда.
 
През 2009 г. завършва Медицинския факултет на Медицинския Университет - София и става член на Българския лекарски съюз. По време на следването си взима участие в кампании, организирани от Асоциацията на студентите медици в България.
 
От 2010 г. след проведен конкурс е асистент в Катедра „Медицинска етика и право” при Факултета по обществено здраве на МУ-София.
 
От 2010 г. е редовен специализант по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” във Факултета по обществено здраве на МУ-София.
 
Преподава на студенти от бакалавърските програми на ФОЗ по предметите „Социална медицина”, „Медицинска етика” и „Медицинска социология”.
 
Преподавател е по практика на студенти от бакалавърските програми на ФОЗ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
 
През 2011 г. участва в курс за консултанти по кърмене към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене”.
 
Владее писмено и говоримо испански и английски език.