ПРОФ. ГАЛИНА ЧАНЕВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"


Завършва Медицински колеж –Сливен, специалност „медицинска сестра”, а през 1990 г. завършва специалност „биология” в Пловдивския университет, специалност „информатика и здравен мениджмънт” (2001) МУ – Пловдив и магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2003).
До 1995 г. работи като медицинска сестра и преподавател в Медицинския колеж – Сливен. От 1995 г. е асистент във Факултета по сестринско дело при МУ – София, (понастоящем ФОЗ при МУ), а доцент от 2007 г. Научни интереси в областта на управлението на здравните грижи, кейс-мениджмънта и качеството на здравните грижи. Член е на редакционната колегия на сп. Сестринско дело.