ПРОФ. СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА, ДМ

            Силвия Младенова е доктор по медицина и доцент в катедрата по “Медицинска педагогика ” към Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Родена е в София, завършва социална педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. От 2003 г. има призната специалност медицинска педагогика. Придобива и магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2003 г. в МУ – София. 

            Специализирала е по програма ФАР в училище за висши болнични кадри към Обществено здравеопазване болници – Марсилия и Париж, Франция и в Атински университет, Гърция по интензивна програма “Управление на медицинските услуги. Администрация и обществено здраве”.
            Участвала е в проект по програма ФАР, проект на Световна банка “Развитие на учебна програма по управление на общата практика и здравна промоция”, Аксес “Домашни грижи” на БЧК и др.
Участва в научен проект спечилил Грант за 2008г. и финансиран от Съвета по медицинска наука „Проучване на специфичните професионални трудности и образователни потребности на специалистите при осигуряване на медико – социална помощ на възрастни и стари хора”.
            Включена е в преподавенето по медицинска педагогика, методика на здравно обучение и възпитание, методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, социални дейности и обществено здраве, педагогика и др.
            Участва в редакционната колегия на списание “Сестринско дело”, като секретар. Член е на научното дружество по медицинско образование.