ПРОФ. ПОЛИНА БАЛКАНСКА, ДМ

ПРОФ. ПОЛИНА БАЛКАНСКА, ДМ


Полина Балканска е професор, доктор по медицина във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Притежава специалности по клинична психология и по медицинска педагогика, придобити в Медицински университет – София. Работи повече от 25 години в областта на психичноздравната помощ. Има специализации у нас и в чужбина. Ръководител е на два национални проекта и участва в един Европейски. Професионалните й интереси са в областта на клиничната психология, геронтопсихологията, психология на управлението и психологията на общуването. Преподава въведение в психологията, приложна психология, управленски комуникативни техники и умения, психология на управлението, медицинска психология, психология и психопатология на стареенето, социална психология и комуникативен тренинг. Автор е на книгите „Психологични подходи в здравния мениджмънт”, “Възрастният човек като пациент”, „Въведение в психологията” и „Приложна психология в медицинската практика”, както и на повече от 120 научни публикации в учебници и научни списания по клинична психология, геронтопсихология и психология на общуването в здравния мениджмънт.