ПРОФ. ТЕОДОР ПОПОВ, ДП

ПРОФ. ТЕОДОР ПОПОВ, ДМ


Проф. д-р Теодор Попов е роден в София на 11. 12. 1955 г. в семейството на потомствени интелектуалци. Завършва германистика и история на изкуствата в Алжирския държавен университет; немска филология, психология и педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”; педагогика с музикален профил в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет – София. През 1996 г. защитава докторат. От 2003 г. е доцент, а от 2007 г. – професор във Факултета по обществено здраве, Медицински университет – София. Ръководител на катедра „Медицинска педагогика”.
Чете лекции още в СУ „Кл. Охридски”, Националната музикална академия „Панчо Владигеров”, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас и др.
Автор е на 35 монографии и учебници, на повече от 220 научни публикации, отпечатани както в България, така и в Русия, Германия, Франция, Македония, Чехия, Украйна, Турция, Китай, Беларус.
Член на редколегиите на сп. „Музикални хоризонти” и „Здравна политика и мениджмънт”. Сред наградите, с които е удостоен, са „Златна лира” (2005), „Кристална Лира” (2007) и др. Член на Съюза на научните работници в България, на Съюза на българските журналисти, на Съюза на Българските музикални и танцови дейци, на Научното дружество по медицинско образование, на Интердисциплинната гражданска академия и др. Четвърти мандат е избран за настоятел в Митрополитската катедрала „Света Неделя”.

  -    Автор и съавтор на  37  учебници и книги и на 280 научни публикации
-    Член-кор.  на  ИНГА /от 2013/
( Интердисциплинна  гражданска академия)
-    Почетен  Професор  на  Източно-Сибирската открита академия (2014г.)  Гр. Красноярск,  Русия
-    Член на редколегия:

-    сп. „Музикални хоризонти”(СМТДБ)
-    научно списание  „  ВЕСТНИК  ПО  ПЕДАГОГИКЕ  И   ПСИХОЛОГИИ  ЮЖНОЙ  СИБИРИ”(  гр.Черногорск, Русия)
-    международно научно списание  „ARS ACADEMICA”( Скопие, Македония)