АС. ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА - ДЖЕРЕТТО


 

 

Асистент Елисавета Петрова- Джереттоима три магистърски степени по Здравна политика (ФОЗ-МУ София), Европейска политика и законодателство (LSE, Лондон) и Човешки права и законодателство (Падуа, Италия и Льовен, Белгия) и бакалавърска степен по Социална политика и администрация (Портсмут, Англия). След проведен конкурс през 2014 г.е задочен докторант в Катедра “Здравна политика и здравен мениджмънт”, а след конкурс за асистенти през 2017 г. се присъединява към Катедрата по медицинска етика и право.

Асистент Петрова-Джеретто е стипендиант на Държавния департамент- САЩ (Лидерска програма по устойчиво развитие и екология), Националното училище по администрация- Франция (Повишаване на капацитета на българското правителство) и Международната лидерска академия- Германия (Технологичен прогрес, устойчиво развитие и околна среда). През 2010 г. завършва Националната програма на Българското училище по политика “Димитър Паница”.

 

Асистент Петрова-Джеретто има дългогодишен експертен и ръководен опит в държавната администрация и частния сектор в сферата на здравеопазването,  опазването на околната среда и международните отношения.  Участвала е в множество международни и национални конференции, посветени на човешките права, устойчивото развитие, международното сътрудничество, биоетика и права на пациентите.