ГЛ. АС. Д-Р КИРКОР БЕРБЕРЯН

ГЛ. АС. Д-Р КИРКОР МАРУКЕ БЕРБЕРЯН


Д-р Берберян завършва висше медицинско образование, специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт.
Последователно асистент в катедрата по Социална медицина на Медицински Факултет, МУ - София и в катедрата по Превантивна медицина на ФОЗ, МУ - София, от 2008г. заема длъжността главен асистент.
Научна продукция: Съавтор на методични указания по социална медицина и здравен мениджмънт за обучение на студенти по медицина. Автор на публикации по експертиза на научно-изследователската и преподавателска дейност, епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания, здравен мениджмънт.