ДОЦ. ИК. ДОРОТЕЯ ЩЕРЕВА, ДМ


Завършва УНСС София, специалност „Счетоводство и контрол”, магистър по икономика. През 1999 г., след завършен успешно курс за оценител, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, получава лиценз от Агенцията за приватизация. През 2006 г. придобива и магистърска степен по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по Обществено здраве, МУ София. В периода 1996-2006 г работи във финансовия отдел на Националния Център по Хигиена Медицинска Екология и Хранене гр.София  / от 2005г. преобразуван в НЦООЗ/. От 2007 г. е асистент в МУ София, Факултет по Обществено Здраве. Специализант по Икономика на здравеопазването. Участва в Международни конференции и в Международния проект INTERREG III “Creation of Cross-Border Cooperation Network for Research, Education and Training in Public Health of Bulgaria and Greece Cross-Border Region” 2008 г.