ГЛ. АС. ИК. АНГЕЛИНА ЧЕШМЕДЖИЕВА

ГЛ. АС. ИК. АНГЕЛИНА ЧЕШМЕДЖИЕВА


Ангелина Чешмеджиева – икономист, главен асистент в катедра “Икономика на здравеопазването” при факултет “Обществено здраве” на Медицински университет – София. Преподавател по “Икономика на здравеопазването” в дипломното  и следдипломното обучение на студенти и специализанти на ФОЗ. Водила е обучение по “Основи на счетоводството” в Медицински колеж “Йорданка Филаретова” – София.
Автор на публикации в областта на здравеопазването, статистика, прогнозиране и информатика. Работи по пролемите на макроикономиката, финансите, счетоводството и контрола в здравеопазването в Република България.