ПРОФ. Д-Р ВИХРЕН ПЕТКОВ, ДМ


Роден e през 1976 г. Завършва медицина в Медицински Университет – София през 2000г. От 2002 г. е асистент в катедра Здравен мениджмънт (сега катедра Здравна политика и мениджмънт) към Факултет Обществено здраве. През 2005 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт и защитава успешно дисертация на тема „Тенденции и проблеми на доброволното здравно осигуряване (Маркетингови аспекти)”, а през 2007г. издава монография, озаглавена „Перспективи на доброволното здравно осигуряване”. През 2008 г. е избран за най-младия доцент в Медицински Университет – София и няколко месеца по-късно е назначен за директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” - длъжност, която изпълнява до 2018г. Има придобита специалност по Социална медицина и Здравен мениджмънт. Лекционната натовареност е по много различни дисциплини, преподавани в катедрата: Въведение в здравния мениджмънт, Ресурси в здравеопазването, Здравно осигурителни системи, Стратегически мениджмънт, Основи на управлението, Мениджмънт на времето, Медицинска Социология и др. Проф. Петков има над 50 научни публикации, свързани с проблемите на общественото здраве: доброволно здравно осигуряване, икономика на здравеопазването, дейност на общопрактикуващите лекари и др. Участвал е в няколко научни проекта.  Извънслужебните занимания включват: ски, плуване, уиндсърф, ветроходство, планинарство, спелеология и др.