ПРОФ. Д-Р ТАТЯНА БЕНИШЕВА – ДИМИТРОВА, ДМН

ПРОФ. Д-Р ТАТЯНА БЕНИШЕВА – ДИМИТРОВА, ДМН


Магистър по медицина и магистър по здравен мениджмънт към Медицински университет, гр. София, ул. Бяло море 8, София 1527.
Магистър е по лекарствени регулации и подходи към Университета в Бон, Германия (Rhenische Freidrich-Wilhelms University)
Доцент по лекарствени регулации (лекарствена политика) към Медицински
Университет, София, Факултет по обществено здраве, от 2005 г.
Преподавател е на бакалаври и магистри към ФОЗ по дисциплината “лекарствена политика”.
От 2000 до 2004 г. е директор на дирекция Лекарствена политика към Министерство на здравеопазването. Нейният дългогодишен опит в лекарствените регулации и подходи е натрупан в 38 Народно събрание и от Държавния институт за контрол на лекарства (днес Изпълнителна агенция по лекарства), където работи като научен сътрудник повече от 10 год. (1986-1997 г).
Като Съветник на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта към 38 Народно събрание от 1997 до 2000 г. се занимава законодателна дейност в сферата на здравеопазването и лекарствата и е участвала в изготвянето на първите закони в областта на здравното осигуряване и на лечебните заведения.
Стипендиант е на DAAD (Deutsche Austauschdienst - (Немската служба за обмен на кадри) и към Европейския съюз - CADREAC (Collaboration Agreement between Drug Regulatory Authorities in Central and Eastern European Countries).
Публикации
Има 7 монографии и над 50 статии в научната и законодателната област на лекарствата и разрешителните режими, клиничните изпитвания, ценообразуването и позитивните лекарствени  списъци.

•    Член на Германската асоциация за лекарствена регулация в Бон (DGRA, German Association for Drug Regulatory Affairs).
•    Член на Съюза научените в България.
•    Член на Асоциацията по лекарствена информация.
•    |Член на Българската асоциащия за клинични проучвания. Участвала е в множество национални и международни проекти, измежду които най-значими са:
•   
Участвала е в множество интернационални проекти от които най-значими са:
1992 - 1997 ЕС-PHARE    Проект за преструктуриране на фармацевтичния сектор в България – Лекарствено законодателство - развитие и приложение
1995 – 1996/СЗО/PHARE     Координатор по ФАР проект – Водещи индикатори за проследяване на лекарствената политика