Научна дейност

В този раздел можете да научите повече за научно-изследователската дейност в Медицински университет-София както и информация за конкурси, изследователска дейност, научни проекти и др. научни събития и факти.