Полезни съвети

 
КАК ДА ПОДГОТВИМ CV
 
Вашата автобиография, наричана още резюме или CV, e маркетингово средство, с което трябва да накарате работодателите да забележат вашите ценни качества и полезни умения. Резюмето представя избрани факти, професионален опит и качества, които успешно се вписват в настоящата позиция, за която кандидатствате. Т.е. за всяка различна позиция вие трябва да го преработвате и да отсявате само нужната за случая информация, и то не съвсем изчерпателно, за да има какво още от себе си да представите в мотивационното писмо и в интервюто. Форматът на CV-то е много важен. Той дава представа за общите ви умения за презентация и отразява по много категоричен начин мотивацията и подхода ви при кандидатстване за определена длъжност. В този смисъл е недопустимо автобиографията да представлява хаотично нахвърляна информация в последната минута, или пък да е написана на ръка. Още по-важно е съдържанието адекватно да представя факти, дати и постижения. Освен добре оформена и обстойна, автобиографията трябва да бъде достоверна и реалистична, така че да насърчи компаниите да отделят няколко минути за разговор с вас, за да проучат професионалния ви опит и потенциала ви за развитие. Ако сте в началото на своята кариера или току-що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка. Как да напишете добра автобиография Ако искате автобиографията ви да бъде прочетена и забелязана, тя трябва да е кратка, много добре систематизирана и следва да включва минимум четири основни категории информация: 1.Професионален опит 2.Образование и допълнителна квалификация 3.Допълнителни умения 4.Лични данни Професионален опит Опишете своя опит на длъжности на пълен или непълен работен ден, специалист на свободна практика или стажант, като посочите от кога до кога сте заемали съответните длъжности и в кои компании. Образование и допълнителна квалификация Във връзка с вашето образование, от най-голямо значение е най-високата квалификационна степен, която сте придобили. Посочете университета, който сте завършили, специалността си и получената образователна степен, а също и периода на обучение. Ако сте студент, дайте информация за очаквания срок на дипломиране. Ако средното ви образование е специализирано (езикова, математическа, природонаучна гимназия, техникум и т.н.), изтъкнете това в автобиографията си. Не се опитвайте да изброите всички курсове и семинари, които сте посетили. Изберете тези от тях, които свидетелстват за получени знания и развити умения в областта, в която кандидатствате за работа. Допълнителни умения Поради взискателната и предизвикателна среда от кандидатите се очаква да владеят чужди езици, да са в състояние да използват компютърен софтуер, да демонстрират добри умения за комуникация, да притежават организационни способности, умение да управляват хора, аналитичен подход към разрешаването на проблеми и взимането на решения. Постижения Тази категория е изборна. В нея могат да се представят факти, подкрепящи твърденията за професионална компетентност. Ако скоро сте се дипломирали или още учите, постиженията могат да се изразяват в успешно преминати проекти, постигнат бал на държавните изпити, други награди, които са достатъчно значими спрямо длъжността, за която кандидатствате. Лични данни Задължително посочете името си и координати за връзка – домашен/ мобилен телефон, на който може да бъдете открити в работно време или да се остави съобщение. Направете си електронна поща, която да бъде достатъчно представителна за този тип кореспонденция и в този смисъл не е желателно да съдържа псевдоними. Препоръки Счита се, че предоставянето на имена на референти във вашата автобиография е добър знак. Най-добре се възприемат препоръки от страна на бивши работодатели или добре известни публични фигури – партньори, съветници и т.н.; препоръките от преподаватели са подходящи за туко-що завършили или хора в началото на професионалното си развитие.

 

 

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ДОБРА РАБОТА Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ ДОБЪР СТАЖ.
 
Ако искате да си намерите хубава работа, Ви трябва нещо повече от добри оценки и участие в извън класни занимания. Работодателите гледат с добро око на високите оценки и участието в извън класни занимания, но те не са достатъчни. Представителите на бизнеса посочват, че перфектният кандидат сред завършващите е този, който може да се похвали и с реален трудов опит. Този опит се постига преди всичко благодарение на стажуването. Целта на настоящата статия е да Ви осигури информация относно стажовете и да Ви предложи стратегия за това как да си намерите стаж. Какво представлява стажът? Стажът е структуриран модел за придобиване на знания в работна атмосфера, който предоставя на студента възможността да научи повече за професионалните интереси и да получи ценни познания и опит в дадена област. В рамките на стажантската програма стажантът работи като всеки друг служител, но целта му е да бъде наставляван, наблюдаван и обучаван. Стажантските програми са разработени така, че да помогнат на студента в процеса на ориентиране в професията, за да може той да определи дали съответната професия отговаря на интересите и способностите му. Важни ли са стажовете? Стажантските програми са изключително важни за студента, който се подготвя за реалния трудов живот. Те следва да бъдат разглеждани като неразделна част от академичното обучение. За да получи необходимия му опит студентът трябва да стажува при работодател, който осъществява дейност в областта, в която желае да работи след завършването си. По-долу сме посочили няколко причини, подчертаващи важността на стажовете. Стажовете: - проверяват Вашите умения и интереси; - осигуряват Ви поглед отвътре към необходимите предпоставки за започването на работа; - развиват мрежа от професионални контакти за бъдещи възможности и цели; - подобряват разбирането Ви относно уменията, които трябва да развиете; - осигуряват ценен трудов опит, напр. умения за комуникация в работна среда; - представляват още една силна страна във Вашата автобиография. Кога трябва да започна да планирам стажа си? Планирайте стажа си възможно най-рано. Ако сте в състояние да участвате в стажантска програма през първата година от следването си, то това би било чудесно, но стажът трябва да бъде приоритет през втората и третата година. Изкарайте първия семестър, за да се аклиматизирате, но след като вече се установите, можете да помислите за консултации с центъра по кариерно развитие относно стажантските програми и как да си разработите стратегия за търсене на стаж. Дори да не сте сигурни какво искате да правите, проучването на различни области ще Ви помогне да решите кое най-добре пасва на интересите, увлеченията и целите Ви. Кога се предлагат стажовете? По-голямата част от стажовете се провеждат през лятото, но много от програмите се предлагат и целогодишно. Кога да започна да кандидатствам? Различните организации поставят различни крайни срокове за кандидатстване. Всичко зависи от самата организация и процеса на наемане на служители в нея. Започнете да планирате къде желаете да стажувате през идното лято в началото на есенния семестър или дори към края на лятото. Проверете процедурите за кандидатстване и крайните срокове за различните организации. Не забравяйте, че подходящата подготовка и планиране са ключовите фактори, които ще Ви помогнат да получите желания от Вас стаж. По колко часа трябва да работя по време на стаж? Летните стажове могат да се провеждат на пълен работен ден или на ненормирано време в зависимост от организацията. Ако решите да карате стаж през есенния или пролетния семестър, препоръчително е да работите максимум по 10-15 часа на седмица. Не забравяйте, че академичното Ви обучение е приоритет. Не се препоръчва да отделяте повече от 15 часа на седмица за стаж по време на семестъра, освен ако учебните Ви занимания не са нарядко или с гъвкав график. Къде да си намеря стаж? - Вашият кариерен център, Служителите и ресурсите на центъра за кариерно развитие в университета са на разположение и могат да Ви помогнат да си изберете стаж. Можете да ползвате и лични кариерни консултации. - Интернет. Използвайте интернет търсачките и вижте какво можете да намерите чрез тях. - Уеб-сайтове. - Вестници. Търсете в раздела с обяви за работа. - Дни на кариерата. Свържете се с центъра за кариерно развитие в университета, за да научите кога ще се проведат дните на кариерата и как да се подготвите. - Бивши студенти. Бившите студенти могат да бъдат много добър източник на информация относно възможностите за стажове в областта, в която работят. - Социални контакти. Поддържането на социални контакти е от особено значение за професионалното Ви развитие. Членуването в асоциации и посещаването на мероприятия за професионалисти и трудови борси ще Ви помогнат да си изградите добри социални контакти. Използвайте своите контакти, за да научите какви възможности се предлагат в областта, от която се интересувате. - Преподаватели/ професионален състав. Много от преподавателите и професионалния състав също поддържат контакти извън университета с организации, представляващи интерес. Ако обсъдите интересите си с тях, можете да получите информация за контакти и подходящи възможности. - Родители, семейство и приятели. Споделете интересите си в областта на професионалното развитие с родителите, членове на семейството си или с приятели. Те често познават хора, които могат да Ви помогнат да си намерите стаж в интересуващата Ви област.

 

МОТИВАЦИОННО ПИСМО
 
Mотивационното писмо, известно още като писмо за кандидатстване има за цел да убеди работодателите, че сте подходящи за работата, за която кандидатствате. То трябва да добави стойност към вашата автобиография от гледна точка на съдържателност – без да приповтаря написаното в автобиографията, аргументирано да свърже вашите постижения, опит, умения, лични качества и цели с изискванията за работата. За да създадете адекватна кандидатура, трябва да сте добре информирани. Проучете внимателно компанията – нейната история, основна насоченост и стратегия, общи нужди свързани с персонала, продуктите и услугите и характеристиките им, които се считат за ключ към успеха и т.н. Не забравяйте защо писмото се нарича „мотивационно” - в него трябва да демонстрирате целите си за развитие, желанието и готовността си да работите точно в тази компания. Мотивационното писмо трябва да съдържа следните елементи: • Получател; • Име и координати на кандидата; • Въведение; • Мотивационна част; • Заключение. Мотивационното писмо е без заглавие. Адресирайте го до конкретен получател – ако в обявата няма посочено лице за контакт, това може да бъде началникът на отдел „Човешки ресурси”, управителят на фирмата или можете да впишете просто името на компанията. След това напишете своите имена и координати, както и датата. Въвеждащият параграф трябва да изяснява за коя позиция кандидатствате (ако такива са изискванията, посочете референтен номер). Трябва да споменете откъде знаете за свободната длъжност – цитирайте източника, заглавието и датата на обявата, ако е от медия, или уточнете от какъв друг източник сте научили. Тук е мястото да изясните и защо кандидатствате за тази позиция, като демонстрирате желание за работа, разбиране към изискванията на длъжността, както и интерес към фирмата, одобрение към нейните ценности и постижения. В мотивационната част на писмото съчетайте своите качествата и способности с изискванията за конкретната длъжност. Опишете своите конкурентни предимства - комбинация от различни умения, знания и интереси, контакти в съответния сектор, специфични проекти, в които сте участвали, познания за конкуренцията или самата компания. Не просто изброявайте силните си качества, а се опитайте да ги представите като необходим елемент за успешната работа във фирмата. В заключение изразете готовността си за среща и посочете координати, на които бихте могли да бъдете открити, както и в какви часове. Ако ви предстои някакво отсъствие или смяна на адрес/ телефон, предупредете за това и оставете резервни координати.