Кандидат-студенти

Информация за кандидат студенти за учебната 2019/2020 година!

 

 Справочникът за прием на студенти във Факултета по обществено здраве за учебната 2019/2020 г. може да бъде закупен във ФОЗ кабинет №50.

 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019 НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

от 25.06.2019г. до 29.06.2019 г.(вкл.), от 9,00 до 16,00 ч.

 

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ",

УЛ."БЯЛО МОРЕ" № 8, ЕТ. 5;

ТЕЛ. 02/9432  вътрешни: 304, 292, 267, 127, 372, 216

 

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

01.08.2019г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ:

от 02.08.2019г. до 05.08.2019 г., от 9.00 до 16.00 ч.

 

 ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МУ - СОФИЯ

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се извършва на основание Наредба за Държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката, като провежда обучение по различни специалности.

Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

 

  • „Бакалавър“ - редовна форма на обучение по специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, „Трудова медицина и работоспособност“;
  • „Бакалавър“ - редовна и задочна форма на обучение по специалностите: „Управление на здравните грижи“ и  „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
  • „Магистър“ -  задочна  форма на  обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически   мениджмънт   на   фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска козметика“.
  • „Магистър“* (на основание § 5 и § 32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 42, ал. 1, т. 1 буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и от 11.02.2016 г.)- редовна форма на обучение по специалностите: „Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ и „Медицинска козметика“.
  • „Магистър“ - дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“.