Администрация

 

РЪКОВОДИТЕЛ АДМИНИСТРАЦИЯ:

Лора Сарандева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 50; Тел.: +359 2 9432 127.

 

Главен счетоводител:

Зора Рашкова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София хххх, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

 

Счетоводител, икономист ОТ:

Лиляна Станева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София хххх, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

 

Счетоводител, касиер:

Мая Петрова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София хххх, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

 

Експерти:

Христина Бешева

Адрес: 

 

Инспектори:

Радостина Бурова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София хххх, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

 

Домакин:

Стефан Вакарелийски

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София хххх, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

 

Финансов контрольор:

 Йорданка Неделчева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София хххх, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

 

Инспектор "Личен състав"

Йорданка Личева

Адрес: