Програма Еразъм +

 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Уважаеми студенти,

През учебната 2017/2018 год ще се провеждат периодични информационни срещи за запознаване с възможностите за практика по програма Еразъм+, на които ще бъдете уведомени за възможните институции, градове и държави.

 

Необходими документи за кандидадстване

·     Автобиография(CV – европейски формат)

·  Мотивационно писмо: Мотивационното писмо трябва да бъде в обем до две страници, като е написано на съответния език,с който студентът кандидатства за стажа. В него той трябва да изрази личната си мотивация,защо желае да вземе участие по програмата Еразъм +,дали има опит с други подобни програми и т.н.

·  ПрепоръкaВсеки кандидатстващ студент се нуждае от препоръкa от преподавател в съответната специалност.

·    Интервю: Интервюто се провежда от Комисия,състояща се от 3 хабилитирани лица,преподаватели във ФОЗ. Този компонент има за цел да осъществи лично запознанство и  комуникация с всеки един студент,кандидатстващ по програмата.

 

Списък на двустранни споразумения по програма Еразъм + (изтегли тук)

Необходимите документи за кандидатстване изпратете на имейл адрес: erasmus@foz.mu-sofia.bg

 

Пътеводител на Еразъм студента в Медицински университет - София

Повече информация можете да намерите на следния линк:

http://www.mu-sofia.bg/node/967